Dokümanlar

2015 Yılı Mali Tabloları Ocak Ayı Mali Tabloları Şubat Ayı Mali Tabloları Mart Ayı Mali Tabloları Nisan Ayı Mali Tabloları Mayıs Ayı Mali Tabloları Haziran Ayı Mali Tabloları Aralık Ayı Mali Tabloları Kasım Ayı Mali Tabloları Ekim Ayı Mali Tabloları Eylül Ayı Mali Tabloları Ağustos Ayı Mali Tabloları Temmuz Ayı Mali Tabloları 2016 Yılı Mali Tabloları Nisan Ayı Mali Tabloları Mart Ayı Mali Tabloları Şubat Ayı Mali Tabloları Ocak Ayı Mali Tabloları 2017 Yılı Mali Tabloları 2017 Aralık Ayı Mali Tabloları 2017 Kasım Ayı Mali Tabloları 2017 Ekim Ayı Mali Tabloları 2017 eylül Ayı Mali Tabloları 2017 Ağustos Ayı Mali Tabloları 2017 Temmuz Ayı Mali Tabloları 2017 Haziran Ayı Mali Tabloları 2017 Mayıs Ayı Mali Tabloları 2017 Nisan Ayı Mali Tabloları 2017 Mart Ayı Mali Tabloları 2017 Şubat Ayı Mali Tabloları 2017 Ocak Ayı Mali Tabloları 2018 yılı Mali Tablolar Yıllık Mali Tablolar 2018 2019 Yılı Mali Tabloları Yıllık Mali Tablolar 2019 2020 Yılı Mali Tabloları Yıllık Mali Tablolar 2020 Başkanlık görüşleri Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Bedeli Hakkında Yasaklılık Sorgulaması Hakkında Taşınır Kayıt Yetkilileri Kefalet Kesintisi Hakkında Süresiz Görevlendirmelerde Harcırah Hakkında Staja Tabi Öğrencilerin Sigorta İşlemi Hakkında Müdür Yardımcısı Görevlendirmesi Hakkında İhtiyaç Fazlası Taşınır Devri Hakkında IBAN Kullanımı Hakkında Enstitü Müdürü Maaş Hesabı Hakkında Elektronik Bilet Hakkında EKAP Protokolü Hakkında Eğitim Giderleri Hakkında Bölüm Başkanlığı Görevlendirmesi Hakkında Banka Hesabı Açtırma Talebi Hakkında Çalışmalar THE NEW FACE OF FISCAL AUDITING WITH IN THE FRAMEWORK OF THE NEW AMENDMENTS WHICH RELATED TO TURKISH COURT OF ACCOUNTS’ (TCA) MISSION IN TURKEY Devlet Muhasebe Sistemi İçinde Özel Bütçeli İdarelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliği: Üniversitelere Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Dr.Özen Akçakanat Faaliyete Dayalı Bütçeleme ve Sürekli İyileştirme, Özen Akçanat Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi, A. Tayfur Küçüktığlı Yükseköğretimde Kaynak Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme: Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin Cari Hizmet Ödenekleri Harcama Yetkilisi ve Yetki Devri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kuruluş, görev ve yetkiler) Görev Yetki ve Sorumluluklar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Kurumsal Uygulamalarımıza Getirdiği Değişiklikler Maaş Hesabına İlişkin El Kitabı Veri Zarflama Analizi ile Bulanık Ortamda Etkinlik Ölçümleri ve Üniversitelerde Bir Uygulama, Doktora Tezi, Dr.Kenan O. Oruç Kamu Harcama Hukuku Çerçevesinde Kamu Alımları ve Türkiye'deki Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Turşucu Diğer Görüşler Öğretim Elemanlarının Kendi Üniversiteleri Dışında Ders Görevlendirme Sınırı Öğrencilerden Öğrenim Ücreti Dışında Ücret Alınamayacağına İlişkin YÖK Kararı Duyurular 2015 Bütçe Hazırlık Ders yükü tablosu Rapor, izin, geçici görev Başka Üniversitelerde Görevlendirilen SDÜ Öğretim Elemanları SDÜ'de Görevlendirilen Öğretim Elemanları 2013 yılı bütçe ödenekleri Beş Yıllık Öğretim Planlaması Beş Yıllık Öğretim Planlaması HSY Sunum Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi KDV Tekifatı Güncel Dosyalar MYS Harcama Tanımlamaları 2012 Yılı Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı Form İdare Faaliyet Raporları İdare Faaliyet Raporu 2020 İdare Faaliyet Raporu 2019 İdare Faaliyet Raporu 2018 İdare Faaliyet Raporu 2017 İdare Faaliyet Raporu 2016 İdare Faaliyet Raporu 2015 İdare Faaliyet Raporu 2014 İdare Faaliyet Raporu 2013 İdare Faaliyet Raporu 2012 İdare Faaliyet Raporu 2010 İdare Faaliyet Raporu 2011 İdare Faaliyet Raporu 2009 İdare Faaliyet Raporu 2008 İdare Faaliyet Raporu 2007 İdare Faaliyet Raporu 2006 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2019_yılı_Kurumsal_Mali_Durum_ve_Beklentiler_Raporu 2016 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2014 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2013 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2012 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2011 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2010 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2009 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2008 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2007 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2006 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Performans Programları Performans_Programı_2018_Yılı 2020_performans_programı Performans_Programı_2019_Yılı Performans Programı 2017 Performans Programı 2016 Performans Programı 2015 Performans Programı 2014 Performans Programı 2013 Performans Programı 2012 Performans Programı 2011 Performans Programi 2010 Performans Programı 2009 Referans SDÜ Taşınır Kod Listesi Stratejik Plan 2021-2025 Stratejik Plan 2006-2010 Stratejik Planı 2016-2020 Stratejik Planı 2011-2015 Stratejik Planı Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi TKYS Uygulama Kılavuzu HYS Taşınır Kılavuzu