İç Kontrol Birimi Misyonu - Vizyonu

1.MİSYONUMUZ
Üniversitemiz faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütülmesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlüğün önlenmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

2.VİZYONUMUZ
Görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip kadrosuyla doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eden, çalışmaları örnek alınan, önleyici, tespit edici ve yönlendirici önerilerde bulunarak ulusal ve uluslararası standartlara uygun etkin kontrol ve danışmanlık faaliyetleri sunmaktır.