Temel Değerlerimiz

 TEMEL DEĞERLERİMİZ

· Şeffaflık

· Hesap verebilirlik

· Katılımcılık

· Liyakat

· Etik değerlere bağlılık

· Takımdaşlık

· Çözüm odaklılık

· Çeviklik

· Yenilikçilik

· Çevreye duyarlılık