Bütçe ve Performans Birimi Temel Değerleri

TEMEL DEĞERLERİMİZ

· Katılımcılık

· Ön görebilirlik

· Hesap verebilirlik

· Şeffaflık

· Çözüm Odaklılık

· Takımdaşlık

· Liyakat