Destek Hizmetleri Birimi Misyon Vizyon

1.      MİSYONUMUZ
Mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde mevzuata uygun olarak tüm birimler ile işbirliği içinde üniversitemiz mali işlemlerini muhasebeleştirmek ve raporlamaktır.

2.      VİZYONUMUZ
Değişen ve gelişen teknolojiye uyumlu olarak faaliyetlerini sistemleştirebilen ve dijitalleştirebilen, kontrol mekanizmasını sağlamış, kurum değerlerine bağlı olarak muhasebe hizmeti sunmaktır.