Bütçe ve Performans Birimi Misyounu - Vizyonu

1.         MİSYONUMUZ
Üniversitemizin belirlediği amaçları doğrultusunda, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bütçe hakkı zemininde bütçenin katılımcı bir anlayışla hazırlanması, uygulanması ve faaliyetlerin etkinliğinin ölçülmesini sağlamaktır.

2.         VİZYONUMUZ
Üniversite kaynakları ile Üniversite hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren, bütüne hâkim olup olası riskleri öngörebilen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen ve yeniliğe açık bir anlayışla şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırarak kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde öncelikli alanlara tahsis edilmesini sağlamaktır.