Stratejik Yönetim Birimi Misyonu - Vizyonu

1. MİSYONUMUZ
Strateji geliştirme ve üretme odaklı yapısıyla süreçlerin etkili ve verimli yürütülmesini sağlayacak politikalar belirleyerek karar alma, kontrol etme ve iyileştirme süreçlerini tasarlamaktır.

2. VİZYONUMUZ
Kurum politikalarının, ulusal politikalar ile uyumlu şekilde hazırlanmasını, uygulanmasını ve sürekli iyileştirilmesini temin edecek şekilde kendini sürekli geliştiren, günün şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayan çözüm ortağı olmaktır.