Stratejik Yönetim Birimi Temel Değerleri

TEMEL DEĞERLERİMİZ

· Çeviklik

· Mükemmeliyetçilik

· Takımdaşlık

· Çözüm odaklılık

· Ön görebilirlik

· Katılımcılık

· Liyakat