Misyon - Vizyon

1 - MİSYONUMUZ

Etik değerleri, çevikliği, yalın organizasyonu ve anlaşılır olmayı önceleyen, süreç yaklaşımına, etkin iletişime ve paydaşların beklentilerine odaklı, katılımcı yönetim anlayışıyla hareket eden Başkanlığımız; strateji geliştirme birimi fonksiyonları aracılığıyla Üniversitemize rehberlik etmeyi, etkin hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi görev edinmiştir.

2 - VİZYONUMUZ

İçselleştirmek istediği kurumsallaşma ve kalite kültürünün hizmette yansıtacağı yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımla Üniversitemiz değerleri üzerinde yükselen, kendini sürekli geliştiren ve bilgilerini güncelleyen personellere sahip, danışılan ve saygınlık kazanan bir başkanlık olmak.