Kalite Çalışmaları

Kurum olarak;

Kalite Yönetim Sistemleri [Kalite Yönetim Sistemi (KYS), Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), Hizmet Yönetim Sistemi (HYS) ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS)] kurulması kapsamında;

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimleri olan bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği prensiplerine uymak amacıyla Üniversitemizde bilgi varlıkları tanımlanarak, risklerin belirlenerek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini Üniversitemiz, iç ve dış paydaşları için kurmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi gereksinimleri kapsamında paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak, standart ve yasal mevzuata uyumu sağlamak,
  • Entegre Yönetim Sistemleri risklerini azaltmak için gerekli idari, mali, donanım, yazılım, eğitim ve diğer kontrollere gerekli kaynakların ayırarak devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak,
  • Tüm iç ve dış paydaşların; Yönetim Sistemleri bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği EYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,
  • EYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek;
     EYS politikamızdır.   

Mali Hizmetler Uzmanı Yusuf ÖZER
Mali Hizmetler Uzmanı Emrah TEKİN

Sıra No  Öneri Kaynağı  Öneri Tarihi  Öneri  İyileştirme   İyileştirme Tarihi
1 İç Paydaş–Kurum Personeli 10.01.2022 Kurum personeline yapılan maaş, ek ders ve benzeri ödeme bilgilerinin kendilerine iletilmesi Ödeme Bilgi Sistemi oluşturularak personele yapılan ödeme bilgilerinin, kurumsal e-posta adreslerine gönderilmesi sağlanmıştır. Ayrıca personelimiz SDUNET ve SDUMOBİL  platformlarında yer alan Ödeme Bilgileri modülünden aynı bilgilere ulaşabilmektedir. 8.03.2022
2 İç Paydaş–SGDB Personeli 15.06.2022 Başkanlığımız bünyesinde istihdam eden bazı personelimizin görevden ayrılmasından ve yeni iş yüklerinden dolayı birim personelinin görev dağılımının yeniden düzenlenmesi Mevcut iş yükü, personel sayısı ve personelin yetkinlikleri göz önünde bulundurularak yeni görev dağılımı yapılmıştır. 23.09.2022
3 İç Paydaş–SGDB ve PDB Personeli 11.05.2022 Kadro aktarma dağılım cetvellerinin ön mali kontrol işlemlerinin hızlanması ve fiziki evrakların azaltılması Ön mali kontrol işlemlerinin dijitalleşmesi ile atama ve özlük hakları işlemlerinin gecikmeksizin gerçekleşmesi ve kırtasiye giderlerinin azaltılması sağlanmıştır. 12.06.2022
4 İç Paydaş–SGDB ve PDB Personeli 11.05.2022 Yabancı uyruklu personelle yapılan tip sözleşmelerin ön mali kontrol işlemlerinin hızlanması ve fiziki evrakların azaltılması Ön mali kontrol işlemlerinin dijitalleşmesi ile personelin işe başlama süreci hızlandırılmış ve kırtasiye giderlerinin azaltılması sağlanmıştır. 12.06.2022
5 Dış Paydaş-Müstecir 11.11.2022 Elektrik, su vb. ödemelerin online sistem ile yapılabilmesi Online Ödeme sistemi Kiracı Modülü oluşturularak ilgili ödemelerin müstecirler tarafından online olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. 12.01.2023