Birim Görev ve Sorumlulukları

  • Kurum içi ve kurum dışı tüm resmi yazışmaların ve şahsi müracaatların kaydını tutmak, gerekli yazışmalarını yapmak, bu işlemlerle ilgili yazılı belgelerin arşivlenmesini sağlamak,
     
  • Birim içi ve birimler arası evrak akışını sağlamak,
     
  • Birim içerisinde sekretarya hizmetlerini yürütmek,
     
  • Birim içi temizlik vb diğer işleri yürütmek.