Sayıştay Formları

Sayıştay incelemesine esas olarak öğretim birimlerinin dolduracağı formlar

Ders Yükü Tablosu

Yayın Tarihi: 31/10/2013
Okunma Sayısı: 112
Doküman Arşivi
Taşınır Yönetim Sistemi
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
Yeni Harcama Yönetim Sistemi
kalite.sdu.edu.tr